Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Fundacja Obywatelska

Jesteśmy profesjonalną i przyjazną człowiekowi organizacją pozarządową wyrosłą z nagromadzonych
w czasach transformacji potrzeb i pragnień Polaków. Tworzymy kilkuosobowy zespół, którego działania koncentrują się wokół praw i swobód obywatelskich. Chcemy aby ludzie byli samodzielni i odpowiedzialni za siebie oraz znajdujące się wokół nich najbliższe otoczenie. W tym celu mamy zamiar aktywizować ich społecznie i info-rmować o sposobach dochodzenia oraz obrony praw obywatelskich.

Realizujemy projekty aktywizujące i integrujące lokalne społeczności (Wieliczka.tv; Proszowice.tv; Bochnia.tv; Brzesko.tv) oraz projekty informujące i monitorujące działania samorządów na rożnym szczeblu (Sejmik.pl).

Sejmik.pl to projekt szczególnie ważny z punktu widzenia promowania wiedzy na temat samorządu wojewódzkiego, zwiększaniem partycypacji społecznej w wyborach samorządowych oraz monitoring jego działań. Wyniki ostatnich wyborów wskazują na ogromną (12%) ilością głosów nieważnych w wyborach do tego szczebla samorządu oraz najniższą frekwencję do jakiegokolwiek szczebla administracji. Problemem kluczowym jest zatem niska świadomość na temat roli i zakresu działania sejmiku wśród osób z czynnym prawem wyborczym, dlatego swoje działanie kierujemy do tej grupy społecznej oraz osób młodych w wieku bezpośrednio poprzedzającym uzyskanie praw wyborczych. Sejmik.pl spełnia funkcje informacyjne i mo-nitorujące oraz zachęca do partycypacji w wyborach do sejmiku.

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg