Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Instytut Aurea Libertas

Instytut Aurea Libertas jest ośrodkiem zajmującym się edukacją obywatelską i badaniami w zakresie polskiej i zagranicznej myśli politycznej, ekonomicznej, teorii państwa, jak również stosunków międzynarodowych. Naszą misja jest odrodzenie wśród obywateli Rzeczypospolitej postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne w duchu najlepszych rodzimych tradycji patriotycznych i re-publikańskich.

Fundacja Instytut AureaLibertas powstała wiosną 2009 roku. Założycielami i fundatorami byli krakowscy przedsiębiorcy i działacze społeczni: Rafał Olszowski i Janusz Batko. Już po roku aktywności w krakowskim III sektorze, związanej głównie z organizowaniem cyklicznych seminariów promujących idee republikanizmu i demokracji bezpośredniej, Fundacja zrealizowała swój pierwszy grant. Obecnie Fundacja stanowi niezależny ośrodek zajmujący się edukacją obywatelską non-profit, zorientowaną na aktywizację oddolnych inicjatyw i wspieranie demokracji bezpośredniej. Fundacja prowadzi także programy badawcze w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, służące poszerzeniu wiedzy społeczeństwa na temat zjawisk kulturowych, ekonomicznych i politycznych.

 

Celami Fundacji są w szczególności:

-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji bezpośredniej, wzmacnianie idei demokratycznego państwa prawnego, ochrona praw i wolności obywatelskich oraz wolności gospodarczej, a także budowanie więzi wspólnotowej w Europie i Polsce;

- umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju wspólnot lokalnych, przedsiębiorczości i spo-łeczeństwa obywatelskiego;

- promocja przedsięwzięć obywatelskich podejmowanych na rzecz dobra wspólnego oraz postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne;

- badanie oraz popularyzacja tradycji politycznej i prawnej oraz dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej
w kraju i za granicą;

- organizowanie debaty publicznej poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz tradycjom demokratycznymi parlamentarnym Rzeczypospolitej.

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg